IT as a service

I dag har mange virksomheder fået øjnene op for de mange fordele ved at anskaffe deres IT-udstyr på en ”as-a-service” løsning. Dette har de bl.a. fordi de har indset, at værdien kommer ved at bruge udstyret – ikke ved at eje det.

Fordelen ved at betale udstyret over faste månedlige ydelser er også, at brugsværdien og besparelsen følger omkostningen.

 

Løsningen:

• Du får stillet en rammeaftale til rådighed og kan anskaffe udstyret løbende. Betaling igangsættes med aftalte intervaller, og leverancegodkendelsen kan foregå elektronisk. Samtidig at der kun skal godkendes budget 1 gang om året – derefter kan anskaffelse foretages løbende


• Undervejs i aftaleperioden kan du løbende følge udstyret og fordele det korrekt på kostcentre i Asset Management systemet. Man kan også trække nødvendige tekniske- og finansielle rapporter til brug for regnskab og administration


• Der er ingen risiko på værdiforringelsen af udstyret


• Man binder ikke sin likviditet i en IT-løsning (hverken software eller hardware)


• Den forventede gensalgsværdi på udstyret er indregnet up-front hvilket giver en lavere månedlig ydelse i brugsperioden


• Der er mindre besvær når aftaleperioden udløber, idet vi kan påtage os håndteringen af udstyret i forbindelse med afhændingen


• Vi sørger altid for datasletning af udstyr der returneres

 

 

Forsikring

Udstyret skal være forsikret og den nødvendige forsikring tilbydes som en integreret del af aftalen. Kunden kan også vælge at benytte sin egen forsikring – i dette tilfælde skal der blot underskrives en deklaration af dig og dit forsikringsselskab.

Når aftalen udløber kan du altid vælge mellem 3 muligheder:

• Returnere udstyret til finansieringsyder.
• Forlænge aftaleperioden
• Købe udstyret til markedsværdi