Online Asset NG

 

Asset NG kan anvendes fra enhver PC der har internet adgang. De enkelte brugere kan oprettes med forskellige brugerprofiler. Der kan være brugere oprettet som administratorer og som har alle rettigheder i systemet. Dermed rettigheder til oprettelse/sletning/ændring af nye brugere og oplysninger. Med hensyn til brugere som skal foretage godkendelser i Asset NG kan der ligeledes være flere personer som enkeltvis eller i fællesskab skal foretage godkendelser før en godkendelse effektueres. Ligeledes kan der være brugere som kun har rettighed til at se oplysninger i systemet.

Forhold der vil være en del af en samlet løsning i et samarbejde med 3 Step IT

- Fakturaadministration af alle udstyrsfakturaer
- Registrering af udstyrets relevante tekniske og økonomiske oplysninger i Asset NG
- Ingen risiko i udstyrets værdiforringelse efter brug
- Afhentning og transport af udstyret efter endt brug
- Datasletning på alt udstyr der returneres
- Enkel, ensartet og standardiseret håndtering af IT-udstyr i udstyrets levetid

 

Kunder vil opnå følgende fordele ved anvendelse af Asset NG

- Kontrolafstemning af den løbende leasingafgift
- Grundlag for omkostningsallokering til kostcentre
- Rapportering om hvilket udstyr der anvendes og hvor det er placeret
- Asset NG holder sig ajour med hvem der er bruger af udstyret
- Asset NG holder sig ajour med hvilke software licenser der er tilknyttet det enkelte udstyr
- Økonomisk rapportering om leasingforpligtelser samt IFRS
- Alle processer er elektroniske, herunder elektronisk leverancegodkendelse
- Log oplysninger på alle registreringer og ændringer

 

Serviceydelser indbygget i en leasingfinansiering:

Step 1 – anskaffelse af IT-udstyret

- Kunden bestiller IT-udstyr hos ED-data.
- ED-data fakturerer 3 Step IT for IT-udstyr som leveres til kunden.
- 3 Step IT registrerer alle tekniske og økonomiske oplysninger om IT-udstyret i Asset NG, som er en online asset management løsning kunden kan få adgang til.
- 3 Step IT oplyser kunden at leverancegodkendelse ligger klar til elektronisk godkendelse i Asset NG.
- Kunden forholder sig til om leverancegodkendelsen i Asset NG kan godkendes.
- Når leverancegodkendelsen er godkendt betaler 3 Step IT fakturaen for det leverede IT-udstyr.

Step 2 – anvendelse af IT-udstyret

- Kunden vil via Asset NG have yderligere kontrol og overblik på hvilket udstyr som anvendes, hvor det er placeret og hvem der er bruger af IT-udstyret.
- Når faktura for leasingafgift skal betales kan Asset NG anvendes som kontrolredskab til at afstemme hvilket IT-udstyr der ligger til grund for leasingafgiften.
- Asset NG vil kunne fordele leasingafgiften på kostcentre eller afdelinger således at det eksempelvis ikke er IT-afdelingen hos kunden der alene skal dække hele leasingafgiften.

Step 3 – udskiftning af IT-udstyret

- 3 måneder før udløb af leasingperioden kontaktes kunden med hensyn til valg af udløbsoptioner.
- Kunden skal elektronisk angive om det leasede udstyr ønskes returneret, leasingperioden skal forlænges eller om kunden ønsker at købe udstyret.
- Såfremt kunden ønsker at returnere udstyret afhenter 3 Step IT IT-udstyret på de aftalte lokationer.
- 3 Step IT foretager datasletning på al IT-udstyr som returneres til 3 Step IT. Som dokumentation for datasletning modtager kunden en rapport for datasletning.
- Når IT-udstyret er udskiftet går kunden igen til step 1 og anskaffer nyt IT-udstyr.

Leasingafgiften som betales er inklusiv alle førnævnte forhold beskrevet under Step 1, 2 og 3 og hjælper dermed kunden til at synliggøre udgiften på udstyret per måned per bruger fra det tidspunkt udstyret anskaffes og frem til udstyret afhændes og udskiftes med nyt.